Zelfstandigen bij FNV

Zelfstandigen bij FNV | Vakblad bouw en renovatie

De FNV-bond FNV Zelfstandigen (10.000 leden) fuseert met de FNV en wordt zo rechtstreeks onderdeel van de grootste vakbond van Nederland. De FNV ziet dit als een fikse stap vooruit in de belangenbehartiging voor zelfstandige professionals, zowel collectief als individueel. Het ledenparlement van de FNV stemde met een ruime meerderheid van 92 procent in met de fusie. De ledenraad van FNV Zelfstandigen ging eerder met een ruime meerderheid akkoord. Belangrijk voordeel voor zelfstandigen is de gecoördineerde belangenbehartiging voor én met alle zzp-leden van de FNV. Josien van Breda, directeur van FNV Zelfstandigen: “Door de fusie worden de expertise en kennis van FNV Zelfstandigen toegankelijk voor alle leden van de FNV, inclusief werknemers die hun dienstverband combineren met een eigen bedrijf, de zogenaamde hybride werknemers. Hiervoor gaan we na de fusie een FNV-breed expertisecentrum oprichten.” Inclusief de 12 zelfstandige bonden die bij de FNV zijn aangesloten telt de organisatie ruim 1 miljoen leden.
www.fnv.nl