Waterdicht en brandveilig

Waterdicht en brandveilig | Vakblad bouw en renovatie
Waterlekkage in de onderstations van de elektriciteits-netwerken vormt een zeer serieuze bron van gevaar. Kortsluiting als gevolg van lekkage kan onbedoeld grote delen van een regio platleggen. De Federal Electricity and Water Authority (FEWA) van de Verenigde Arabische Emiraten voorkomt lekkages door gebruik te maken van het AQUASTOP-systeem van Beele Engineering. Alhoewel een woestijnachtige omgeving niet als eerste te binnenschiet wanneer het onderwerp waterlekkage ter sprake komt, doen zich ook hier serieuze lekkages voor. De hoeveelheid neerslag kan in bepaalde jaargetijden zo'n omvang aannemen, dat de wateropname van het zand tekort schiet. Wanneer zich dat voordoet rondom de doorvoeropeningen voor kabels en buizen, is de kans op lekkage reëel aanwezig. Op grond van de positieve ervaringen bij andere utiliteitsbedrijven, werd gekozen voor AQUASTOP om de lekkende kabelinvoeren van het onderstation waterdicht te krijgen. AQUASTOP wordt hierbij gecombineerd met het brandwerende NOFIRNO-systeem zodat niet alleen een waterdichte maar ook brandveilige oplossing ontstaat.