Software voor kwaliteitsborging

Software voor kwaliteitsborging

Met de software tool Digitaal Bouwdossier zijn aannemers direct klaar voor de Wet Kwaliteitsborging die op 1 januari 2024 in werking treedt.

Software voor kwaliteitsborging

Digitaal Bouwdossier doet veel meer voor aannemers dan de bekende inspectietools die al enige tijd op de markt zijn. Het brengt alle informatie en communicatie over bouwprojecten in één systeem, waardoor alle betrokkenen altijd overzicht hebben.

Er worden twee opleverdossiers verplicht: het Dossier Bevoegd Gezag voor de gemeente - op te stellen door kwaliteitsborgers - en het Consumentendossier voor de opdrachtgever. Deze wettelijk verplichte opleverdossiers zijn in het Digitaal Bouwdossier simpel te realiseren.

Software voor kwaliteitsborging

Kwaliteitsborgers hebben documenten en foto's nodig die aantonen dat de kwaliteit is gewaarborgd. Door hen toegang te geven tot de mappen en documenten die zij nodig hebben, kunnen zij eenvoudig het Dossier Bevoegd Gezag opstellen.

Het Consumentendossier voor de opdrachtgever moet volledig inzicht geven in hoe het bouwwerk tot stand is gekomen en welke materialen en apparatuur zijn gebruikt. Tijdens het bouwproces geef je in Digitaal Bouwdossier aan welke documenten dit aantonen. Aan het eind van het project worden deze met één druk op de knop samengevoegd en heeft de opdrachtgever digitaal toegang tot het opleverdossier.