Regels bouwplaats helder

Regels bouwplaats helder | Vakblad bouw en renovatie
In 2018 worden de veiligheidsinstructies bij het betreden van bouwplaatsen in Nederland gestandaardiseerd door invoering van een Uniforme Poortinstructie, zo maken de leden van de Governance Code ‘Veiligheid in de Bouw’ (GCVidB) bekend. De Uniforme Poortinstructie wordt door alle leden van de Governance Code gesteund en ingevoerd en heeft als uiteindelijk doel dat het voor de 500.000 mensen in Nederland die bouwplaatsen betreden helder is van welke risico’s zij zich bewust moeten zijn, welke regels daarbij gelden en welk gedrag gewenst is. De nieuwe veiligheidsinstructie is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV), een samenwerkingsverband van 22 (branche)organisaties uit de Nederlandse industrie en verantwoordelijk voor het functioneren van het VCA-veiligheidssysteem. De nieuwe instructie komt digitaal beschikbaar, kan vooraf op kantoor of thuis ‘online’ worden gevolgd en is een antwoord op de versnippering die is ontstaan doordat grotere bouwbedrijven in de loop der tijd ieder hun eigen poortinstructie hebben ontwikkeld. Hierdoor moeten medewerkers van onderaannemers en leveranciers die bouwplaatsen van verschillende hoofdaannemers betreden, telkens weer een verschillende poortinstructie volgen alvorens zij aan het werk kunnen.