Ontzorgd verduurzamen

Samen met de gemeenten Bergen (NH) en Dalfsen als eerste gemeenten in Nederland start De Woonpas op 1 mei 2019 met een pilot om woningeigenaren volledig te ontzorgen bij de verduurzaming van de eigen woning, inclusief een woninggebonden financiering. 
Ontzorgd verduurzamen | Vakblad bouw en renovatie
Deze integrale verduurzamingsoplossing is door De Woonpas ontwikkeld in samenwerking met de Erasmus Universiteit en TNO met als doel verduurzaming voor iedere woningbezitter haalbaar en betaalbaar te maken. De betaalbaarheid wordt geborgd doordat de investering wordt bekostigd uit de besparing op de energielasten. De woningeigenaar kan daarmee verduurzamen zonder hiervoor een bedrag op tafel te hoeven leggen. De financiering van de verduurzamingsmaatregelen wordt verstrekt op basis van de vooraf gecalculeerde besparing op de energierekening en niet op basis van de leencapaciteit van de woningeigenaar. De aflossing van de financiering is in lijn met de economische en technische levensduur van de uitgevoerde verduurzamingsmaatregelen. De woningeigenaar gaat hiervoor een overeenkomst aan met de gemeente.