Off grid eiland

Op de Marker Wadden is de bouw gestart van een innovatieve en duurzame nederzetting. De gebouwen krijgen geen aansluiting op openbare nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, water en riolering. 
Off grid eiland | Vakblad bouw en renovatie
Alles wordt ter plekke opgewekt, opgepompt en gezuiverd. De gebouwen worden duurzaam gebouwd in hoogwaardige architectuur en passend in het weidse landschap van het Markermeer. Ze worden gebruikt voor beheer, toezicht, natuuronderzoek, dagrecreatie en verblijf op de nieuwe natuureilanden in het Markermeer. De gebouwen krijgen elektriciteit door zonnepanelen en een lokale bron gaat in drinkwater voorzien. Ook de waterafvoer en zuivering vindt op de eilandengroep plaats. De gebouwen zijn gebouwd van hout uit eigen bossen van Natuurmonumenten. De bouw ervan door Strandbaak heeft grotendeels elders plaatsgevonden en is op transport gezet zodat er zo min mogelijk verstoring is van de natuur ter plekke.
Foto: Natuurmonumenten Dirk Wijnen