Luchtdicht gecertificeerd

Luchtdicht gecertificeerd | Vakblad bouw en renovatie

Afdichtingsproducten die gebruikt worden voor luchtdicht bouwen kunnen vanaf heden SKG-IKOB KOMO-gecertificeerd worden. Dit is mogelijk op basis van de BRL 2804-1 die eind vorig jaar van kracht ging. Hiermee hebben aannemers en opdrachtgevers de zekerheid dat de gekozen producten geschikt zijn voor hun toepassing. In de eisen van de BRL 2804-1 zijn niet alleen de eisen met betrekking tot de luchtdichtheid van het materiaal opgenomen, maar er is ook gekeken naar de prestaties van het product op de lange termijn. Zo worden de prestaties van de producten beoordeeld die betrekking hebben op de bewegingen in een gebouw door uitzetting en krimp van de constructie(delen). Daarnaast wordt de invloed van vocht en temperatuurswisselingen op het product, de waterdampdoorlatendheid en eventuele aantasting van het materiaal door andere materialen onderzocht. SKG-IKOB Certificatie toetst de producten op basis van deze eisen en geeft bij een positieve beoordeling een SKG-IKOB KOMO-productcertificaat af.
www.skgikob.nl