Kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging | Vakblad bouw en renovatie

Vanaf 2018 krijgt ook u te maken met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Dan toetst niet meer de gemeente of de bouwplannen voldoen, maar dan wordt via onafhankelijke kwaliteitsborging aangetoond dat het bouwwerk voldoet aan wettelijke eisen. De Praktijkdag Kwaliteitsborging voor het Bouwen laat zien hoe deze veranderingen tot een succes te maken. Naast een plenair gedeelte worden er in een aantal workshops antwoorden op onder andere de volgende vragen gegeven zoals: Hoe zorg ik voor een sluitende overdracht van ontwerp naar uitvoering? Hoe ontwerp, realiseer en verifieer je risico gestuurd ontwerpen? Hoe ga je slim om met bestaande concepten en repeterende bewijslast? Hoe regel je ketenverantwoordelijkheid & ketenbetrokkenheid? Hoe richt je een as built dossier logisch in? De 2de Praktijkdag Kwaliteitsborging voor het Bouwen wordt gehouden in het De Cantharel, Apeldoorn op woensdagmiddag 17 mei 2017 vanaf 12.00 uur. Deelname kost € 295,- exclusief BTW. Wie met meerdere collega’s komt krijgt korting.
Aanmelden
www.niemanKwaliteitsborging.nl