Houtbelang

Houtbelang | Vakblad bouw en renovatie

De Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) en de Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) hebben een intentieovereenkomst getekend om tot oprichting van een federatie over te gaan die de houtbelangen gaat behartigen. De VVNH en de NBvT zijn de representatieve brancheorganisaties van de importerende en distribuerende houthandel en van de timmerindustrie in Nederland. Maart 2016 hebben beide partijen aangekondigd de mogelijkheden van samenwerking voor het houtbelang te onderzoeken. Als de extra ledenvergaderingen in maart het plan steunen, wordt deze samenwerking een feit. Momenteel wordt naar een passende naam voor de federatie gezocht. Hout is bij uitstek de duurzame grondstof voor de toekomst. De federatie zal zich inzetten om dit breed onder de aandacht te brengen en belemmeringen voor het gebruik van hout weg te nemen. Op foto Wirt Groen (voorzitter VVNH, rechts) en Marco Wijma (voorzitter NBvT, links) met de getekende intentieovereenkomst.
www.vvnh.nl
www.nbvt.nl