Grote stappen met duurzame expertise

Woningcorporatie Domijn uit Enschede zag de afgelopen jaren dat ze haar doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn niet zou halen als ze op dezelfde manier zou doorgaan. Daarop besloot ze - in samenwerking met het verduurzamingsplatform Reimarkt - om de zaken anders aan te pakken. In plaats van elke woning apart te verduurzamen, zet Domijn nu in op de verduurzaming van hele complexen of wijken met de unieke, opschaalbare aanpak. 
Grote stappen met duurzame expertise  | Vakblad bouw en renovatie
Grote stappen met duurzame expertise  | Vakblad bouw en renovatie
Grote stappen met duurzame expertise  | Vakblad bouw en renovatie
Grote stappen met duurzame expertise  | Vakblad bouw en renovatie
Grote stappen met duurzame expertise  | Vakblad bouw en renovatie
Dit jaar worden maar liefst acht complexen aangepakt door Reimarkt. Bijna 100 procent van de bewoners doet mee. Een gesprek met Herwin ter Riet, projectcoördinator duurzaamheid, en Wilma van Ingen, directeur-bestuurder, van Domijn.
Ter Riet is met zijn dienstverband van 14 jaar een doorgewinterde corporatieman. Hij kent Reimarkt al wat langer: “We werken nu zo’n vijf jaar samen. In het verleden konden huurders bij de Reimarkt-winkel in Enschede (duurzaamheid uit het schap, redactie) terecht voor de verduurzaming van hun woning tegen een geringe huurverhoging. Dat liep niet slecht, maar we zagen dat we de doelstelling zoals gesteld in het Klimaatakkoord niet zouden halen als we op dezelfde wijze zouden doorgaan.”
Daarop besloot Domijn om haar totale bezit aan woningen in kaart te brengen en een routekaart te maken voor duurzame renovatie en nieuwbouw. Daarbij wordt een nieuwe manier van verduurzamen uitgeprobeerd: de complexmatige en opschaalbare aanpak.
Pakket
Deze manier van werken, past Reimarkt als een maatpak. Het verduurzamingsplatform heeft de hele Nederlandse woningmarkt geanalyseerd en 85 procent daarvan in groepen bijeengebracht, op welke duurzame standaardoplossingen/pakketten aansluiten. Dat maakt het aanpakken van duurzaamheid op wijkniveau, waar het kabinet nu op inzet, veel makkelijker. Reimarkt verduurzaamde tot nu toe meer dan 4.000 huizen (huur en particulier) en gaf zo’n 30.000 keer advies aan huiseigenaren en huurders.$In dit geval kregen de bewoners van de eerdergenoemde acht complexen (in Haaksbergen, Overdinkel en Enschede) een pakket aan duurzaamheidsmaatregelen voorgesteld, zonder dat Domijn daar een huurverhoging voor vroeg. Denk daarbij aan HR++ glas, mechanische ventilatie en isolatie van gevel, vloer en deuren. De bewoners gaven de zeggenschap over de schil van de woning op. En dat is een bijkomend, maar belangrijk voordeel voor de woningcorporatie, aldus Ter Riet “omdat we die schil als ons bezit beschouwden, maar er niet altijd mee konden doen wat we wilden. De gevel en het dak zijn niet alleen het visitekaartje van onze woningen, maar ook heel belangrijk in het onderhoud.”
Bewoner centraal
In april werd begonnen met het project. In totaal worden er dit jaar 244 woningen verduurzaamd. Zoals gezegd, was de response van de bewoners enorm positief en doet bijna 100 procent van de huurders mee. De communicatie - door Reimarkt ontwikkeld en gedaan - bestond onder meer uit een magazine dat iedereen in de bus kreeg, brochures, online communicatie, keukentafelgesprekken, pop-up stores, meerdere evenementen en een brief.
Volgens directeur-bestuurder Van Ingen biedt de complexmatige aanpak Domijn en haar huurders meerdere voordelen. “Bij ons staat de bewoner centraal, dus laten we daarmee beginnen. Het wooncomfort van veel van onze huurders gaat er op vooruit. Daarnaast kunnen wij als Domijn meer woningen verduurzamen voor minder geld. En dan zijn er maatschappelijke voordelen, want het energieverbruik en de CO2-uitstoot dalen aanzienlijk.”
Installaties
Vanaf 2020 gaan Domijn en Reimarkt ook installaties aanbieden zoals zonnepanelen. Daar staat wel een vergoeding in de servicekosten tegenover “maar de bewoners gaan die maandelijkse bijdrage meer dan terugverdienen in de daling van hun energielasten”, aldus Ter Riet. Als het gemeentelijke warmtevisie-plan in 2021 bekend wordt, gaan Reimarkt en Domijn wellicht ook oplossingen leveren om het aardgas te vervangen zoals warmtepompen, maar het kan ook dat de gemeente zelf gaat voorzien in stadswarmte. In totaal hopen Domijn en Reimarkt in de komende vijf jaar zo’n 2.500 woningen te verduurzamen.
Volgens Van Ingen is de opschaalbare aanpak van Domijn en Reimarkt vrij uniek. “Ik heb regelmatig contact met andere corporaties. De complexmatige aanpak zie je vaker, maar het opschaalbare facet, te weten dat er niet meer elke keer opnieuw aanbesteed wordt, is heel vernieuwend. Wij leveren hele complexen aan bij Reimarkt die de straten of wijken al geanalyseerd hebben, weten wat er nodig is en we werken met een vaste groep aannemers.”
Ter Riet: “We hopen in de toekomst zo efficiënt te zijn dat zelfs de aannemer en glasboer niet meer langs hoeven te komen om in te meten. Het grootste voordeel is natuurlijk dat de kostbare en tijdrovende offertetrajecten wegvallen. We zien nu al een kostenreductie van 8% ten opzichte van de vorige aanpak met Reimarkt en dat in een markt met stijgende bouwkosten. Dat geld kunnen we weer investeren in woningen, wijken en leefbaarheid.”