Energieprestatie verzekerd

House Energy Optimum (HEO) is een nieuwbouwsysteem met een verzekerbare energieprestatiegarantie afdekt. 
Energieprestatie verzekerd | Vakblad bouw en renovatie
De in mei 2019 aangenomen Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) verplicht de aannemer om de kwaliteit van het opgeleverde werk onomstotelijk aan te tonen richting de opdrachtgever. Dit zal leiden tot verhoogde risico’s en aansprakelijkheden. De energieprestatie van de woning valt hier ook onder. House Energy Optimum (HEO) is een revolutionair nieuwbouwsysteem voor ontwikkelaars, aannemers, woningbouwcorporaties en architecten om BENG en NOM te bereiken. HEO stemt tijdens het ontwerp- en bouwproces de bouwkundige, bouwfysische en installatietechnische maatregelen integraal op elkaar af. Daarmee worden risico’s geminimaliseerd en kan een verzekerbare energieprestatiegarantie worden afgegeven. De kwaliteit van de woning wordt in het kader van de Wkb door een onafhankelijke kwaliteitsborger gecontroleerd. Door de integrale afstemming bespaart HEO bovendien aanzienlijk op ontwerp- en bouwkosten. Het HEO-systeem bestaat uit oplossingen van ATAG Verwarming, Duco Ventilation & Sun Control, Jaga, Kingspan Insulation, Kingspan Unidek en Ubbink.