Binnen een dag turn-key

Koers Groep uit Barendrecht is sinds kort partner en vertegenwoordiger in de Benelux van Kodasema, een in Estland gevestigde onderneming gespecialiseerd in oplossingen voor flexibele, modulaire huisvesting, die ze onder de naam KODA op de markt brengt. 
Binnen een dag turn-key | Vakblad bouw en renovatie
Deze modulaire, prefab oplossingen zijn eenvoudig te vervoeren en kunnen binnen een dag turn-key worden geplaatst en in gebruik genomen. Directeur Harold Koers signaleert een nieuwe stroming waarin tijdelijke huisvesting met een permanent karakter terrein aan het winnen is. En waarmee snel, efficiënt en gefaseerd kan worden ingespeeld op veranderingen van functie of gebruik. Het KODA-concept vormt volgens Harold Koers het antwoord op de huidige vraag naar duurzame, flexibele en modulaire huisvesting. Huisvesting voor zowel wonen als voor werken en andere functies, zoals recreatie, onderwijs, short stay huisvesting, tijdelijk kantoor, zorg en horeca. Door het compacte, maar toch ruimte biedende ontwerp heeft het concept een minieme ecologische voetafdruk.