Bekistingen online

Bekistingen online | Vakblad bouw en renovatie
Met een nieuwe webshop speelt Doka in op de wensen van veel bestaande én nieuwe relaties en klanten. Geregistreerde klanten zijn met de Doka webshop verzekerd van 24/7-toegang tot de bestelmogelijkheid voor bekistingen, onderdelen en bijbehorende accessoires. Omdat gewerkt wordt vanuit een online omgeving is bovendien gegarandeerd dat de onderdelen en accessoires tegen de laagste prijs worden geleverd. Handig voor de administratieve afhandeling zijn de bestellijsten voor favoriete producten die in de webshop kunnen worden aangemaakt en (her)gebruikt. Order- en verzendstatus zijn op ieder moment van de dag inzichtelijk. Dat geldt ook voor de bestelhistorie en facturen. Woningbouw, utiliteitsbouw of infrastructuur – overal dendert de bouwtrein door. Drukke tijden vragen om een messcherp proces – flexibel, efficiënt en met minimale kosten. Digitalisering is daarvoor het aangewezen instrument. Bijkomend voordeel: een goed georganiseerd, digitaal proces verhoogt de productiviteit. Dat is precies wat Doka met de nieuwe webshop biedt: lagere proceskosten en hogere productiviteit.