Avans onderzoekt bouwtransitie

Avans Hogeschool gaat samen met partners uit Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk onderzoek doen naar een werkende aanpak voor circulair en biobased bouwen om CO2-uitstoot terug te dringen. 
Avans onderzoekt bouwtransitie | Vakblad bouw en renovatie
Het Interreg2Seas onderzoeksproject ‘Circulair Biobased Construction Industry’ (CBCI) met een totale financiële omvang van bijna 7 miljoen euro duurt 3,5 jaar. Binnen het CBCI-project onderzoekt Avans de technische, economische en juridische aspecten van de transitie van de huidige ‘lineaire bouw’ naar de biobased, circulaire bouw door op real life schaal prototypes te maken van gevelelementen en deze binnen het project weer te ontmantelen en circulair in te zetten. Gedurende het project wordt een kliniek van Emergis in Zeeland circulair gerenoveerd, met toepassing van biobased materialen. Ook in Gent vindt een renovatie plaats van een historisch pand van de KU Leuven. In de SPARK Maker Space in ’s-Hertogenbosch zullen prototypes ontworpen, geproduceerd, getest, gemonteerd en gedemonteerd worden. Daarbij maken onderzoekers gebruik van de modernste productietechnieken zoals robots.