Artikel over de rechten en plichten bij letselschade

Rechten en plichten bij letselschade Een belangrijke vuistregel in het Nederlandse rechtssysteem is dat degene die schade op onrechtmatige wijze veroorzaakt, deze ook vergoedt. Schade die zonder intentie wordt aangericht, draagt de veroorzaker in principe zelf, tenzij hij of zij hiervoor voldoende verzekerd is. Bij onduidelijkheden over aansprakelijkheid bij letselschade, dit soort situaties zijn er helaas in overvloed, is het zaak om een professionele schade-expert als Flyct in te schakelen. Flyct kan duidelijkheid geven in situaties waarin verzekeraars de bal naar elkaar toespelen of onterecht weigeren voor de letselschade op te draaien.
Artikel over de rechten en plichten bij letselschade | Vakblad bouw en renovatie
Bewijslast bij onrechtmatige situaties
Wanneer er sprake is van letselschade en jij wilt de schade vergoed zien, dan ligt de bewijslast bij jou. Als de andere persoon of instantie niet wil meewerken, dien jij te bewijzen dat het letsel jou is toegebracht en moet je ook met bewijsstukken komen. Dit is vaak een lastig juridisch proces, waarbij allerlei kleine lettertjes en regeltjes gelden waar je als particulier cq. normale burger natuurlijk weinig kaas van gegeten hebt. Daarom is het in dit soort gevallen slim om letselschadespecialist als Flyct in te schakelen. Zij halen het onderste uit de kan om de zaak voor jou rond te krijgen. Zodat je krijgt waar je recht op hebt: een vergoeding voor het opgelopen letsel.

Wat er zoal vastgesteld moet worden
Er zijn tal van aandachtspunten die bij een discussie over letselschade een rol spelen in de beoordeling en uiteindelijke uitslag. Een eerste thema is natuurlijk de hoogte van het schadebedrag. Wat is redelijk als vergoeding, in relatie tot het ontstane letsel? Welke bewijsstukken zijn er zoal? Welke zijn echt overtuigend en welke niet? Kan de andere partij de schade wel vergoeding en zo ja, op welke manier moet dat formeel rondgemaakt worden? En zo zijn er nog meer cruciale vragen die in juridisch opzicht goed uitgezocht en gedocumenteerd dienen te worden. En dat is iets wat je als burger meestal niet zelf kunt, maar waarvoor je het best een ervaren expert kunt contacteren

De 'omkeringsregel'
Er zijn uitzonderlijke gevallen waarin de partij die de letselschade heeft veroorzaakt, moet aantonen dat zijn of haar gedrag NIET de oorzaak is van jouw letsel. Hiervan is sprake als betreffende partij gedrag heeft vertoond dat aangemerkt kan worden als risicovol, onrechtmatig of als wanprestatie. De rechter trekt dan de slotsom dat het letsel uit het risicovol gedrag is ontstaan, tenzij de veroorzakende persoon of instelling kan aantonen dat het letsel ook zonder hun wangedrag opgetreden zou zijn.