Aardgas met waterstof voor CV

Kiwa heeft diverse Remeha cv-ketels als eerste in Nederland gecertificeerd voor aardgas waar voor maximaal 20% aan waterstof is bijgemengd. Eén van de manieren om de CO2-uitstoot terug te dringen is het toevoegen van waterstof aan aardgas. Bijmenging van 20% waterstofgas levert een CO2-reductie op van 8%. 
Aardgas met waterstof voor CV | Vakblad bouw en renovatie
Waterstof toevoegen aan aardgas werkt relatief eenvoudig. Via het bestaande gasnetwerk mengt de netbeheerder waterstof bij aan het bestaande aardgas. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de bestaande infrastructuur en de gecertificeerde ketels. Momenteel hebben diverse Remeha cv-ketels een Kiwa-certificering voor waterstofbijmenging van 0 tot 20%. Wat Remeha en Kiwa betreft kan Nederland de stap naar bijmenging bij wijze van spreken morgen al maken. Kiwa toonde vorige jaar al aan dat netbeheerders het gasnet relatief eenvoudig geschikt kunnen maken voor de distributie van waterstof. Het ontwikkelen van een voor waterstof geschikte cv-installatie is daar een voorbeeld van.