Nog meer zekerheid en flexibiliteit

Onder het motto `Goede waarden worden graag doorgegeven’ stelt PCI Augsburg GmbH de nieuwe generatie van de PCI Flexmörtel-productlijn in het middelpunt van haar jaarcampagne 2021. 
Nog meer zekerheid en flexibiliteit
De vijf flexibele tegellijmsoorten bestrijken nagenoeg alle toepassingen op de bouwplaats, en worden gekenmerkt door een hoge mate van plaatsingszekerheid bij uitdagingen zoals groot formaat tegels, moeilijke ondergronden of werkzaamheden onder tijdsdruk. Met in totaal vijf tegellijmen van de nieuwe generatie biedt de PCI Flexmörtel-productlijn veilige en flexibele oplossingen voor alle toepassingen op de bouwplaats. In het middelpunt staat een hoge uitvoeringszekerheid bij moeilijke ondergronden bij renovatie, alsmede bij het leggen van steeds grotere en zwaardere tegelvloeren. Ook de tijdsdruk waaronder op bouwplaatsen wordt gewerkt is bepalend voor het karakter van de productlijn. Snelle tegellijmen zorgen voor planningszekerheid, en maken het mogelijk om strakke tijdschema's aan te houden. PCI heeft tevens rekening gehouden met de toenemende vraag naar bouwmaterialen voor een gezonde woonomgeving: alle tegellijmen van de PCI Flexmörtel-lijn zijn uiterst emissie-arm conform GEV-EMICODE EC1 PLUS.