TNO: ‘Energietransitie kan sneller en goedkoper’

Onderzoeksinstelling TNO stelt een aanpak van de energietransitie voor gebaseerd op groepen van gebouwen met vergelijkbare kenmerken waarop een vergelijkbare verduurzamingsoplossing toepasbaar is. 
TNO: ‘Energietransitie kan sneller en goedkoper’
Deze ‘contingenten-aanpak’ leidt door slimme matching en vraagbundeling tot een meer uniforme renovatieaanpak die het mogelijk maakt om verduurzamingsrenovaties efficiënter uit te voeren. Hierdoor worden renovaties goedkoper en kunnen sneller uitgevoerd worden. Om de aanpak te doen slagen, pleit TNO voor een nationale renovatiestrategie. In een paper concludeert TNO dat er al veel activiteiten plaatsvinden in het kader van de energietransitie gebouwde omgeving. “Maar,” zegt Rogier Donkervoort, TNO-onderzoeker Energietransitie Gebouwde Omgeving: “in de huidige fase ligt de focus sterk op het laaghangend fruit of simpelweg op reguliere woningverbetering.” TNO stelt voor om de huidige aanpak te combineren met een door haar voorgestelde contingentenaanpak. Een contingent is een cluster van gebouwen waar dezelfde verduurzamingsoplossing op toepasbaar is. Dit wordt bepaald op basis van het ‘gebouw-DNA’. Dit is een set gedetailleerde eigenschappen per gebouw, waarbij zowel naar technische kenmerken, de omgeving als de bewonerswensen wordt gekeken. Deze contingenten omvatten gemiddeld zo’n 15.000 tot 30.000 gebouwen.