Plafond van oude draairamen

GP Groot krijgt steeds vaker de opdracht om oude gebouwen en panden circulair te slopen. Circulair slopen is het zodanig demonteren dat de grondstoffen die vrijkomen, weer hoogwaardig in andere projecten kunnen worden toegepast. Herbruikbaar hout dat bij sloopprojecten vrijkomt wordt door GP Groot bewerkt voor nieuwe toepassingen in de bouw. Om de kwaliteit van dit hout nog verder te optimaliseren zijn de houtopwerkingsfaciliteiten bij GP Groot flink uitgebreid en verder geprofessionaliseerd.
Plafond van oude draairamenPlafond van oude draairamenPlafond van oude draairamen
Martine de Wit, projectmanager houtbewerking van GP Groot: “Hout is een zeer waardevolle materiaalstroom. Het recyclen ervan gebeurt al geruime tijd. Nu er vanuit onze circulaire sloopopdrachten steeds meer hout vrijkomt en als gevolg van de klimaatdoelstellingen de vraag naar gerecycled hout toeneemt, heeft GP Groot haar houtopwerking verder geprofessionaliseerd. Er is een nieuwe hal gebouwd met daarin moderne apparatuur, zoals metaaldetectie en zaagmachines. Door het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt bovendien een belangrijke bijdrage geleverd aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Lokaal de cirkel rond maken
Het via de circulaire sloop geoogste hout wordt bij GP Groot uitvoerig gecontroleerd, opgeschoond (glasresten, metaal en kit worden verwijderd) en gezaagd, zodat het weer direct bruikbaar is in nieuwbouwprojecten. Bert de Vilder, projectmanager circulair slopen bij GP Groot: “Een mooi voorbeeld waarmee we op lokaal niveau de cirkel rond hebben gemaakt is de Gaspariflat in Uithoorn. Dit gebouw werd onlangs circulair door GP Groot gesloopt. Op de vrijgekomen plek is door Heddes Bouw, in opdracht van woningbouwcorporatie Eigen Haard, een nieuwe woonwijk gebouwd. In de hal van een van de appartementengebouwen wordt binnenkort een plafond aangebracht van hout afkomstig van oude draairamen uit de eerder daar gesloopte Gaspariflat.”

Energietransitie en circulaire economie
De Wit vervolgt: “Op de weg naar de doelstellingen van 2050 hebben we in 2030 al te maken met een aantal zeer ambitieuze tussendoelstellingen zoals een 50% lager gebruik van primaire grondstoffen en een 100% hoogwaardig hergebruik van betonafval. Er moeten in een relatief kort tijdsbestek enorme stappen worden gezet.”
GP Groot ondersteunt bouwbedrijven en woningcorporaties bij het realiseren van hun eigen circulaire economische doelstellingen. En, niet onbelangrijk, het gebruik van herbruikte materialen geeft een positief effect op de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) berekening.
Foto’s: Erik Boschman Foto & Film, Alkmaar