Pas op voor International Fair Directory

Wie reageert op het schriftelijke verzoek van International Fair Directory, gevestigd in Costa Rica, gegevens voor beursdeelname correct in te vullen, is € 3.636 armer.
Pas op voor International Fair Directory
Onder meer deelnemers aan de komende HoutPro+ vakbeurs kregen een brief van dit bedenkelijke bedrijf, dat al eerder negatief van zich deed spreken. In de kleine lettertjes onder aan het terug te zenden formulier staat dat bij ondertekening drie jaar lang € 1212 per jaar zal worden gefactureerd. Helaas is zo’n getekende overeenkomst rechtsgeldig, zonder dat daar ook maar één enkele dienst tegenover staat. Uiteraard wordt in het briefhoofd een te goeder naam en faam bekend staande beurs en beursorganisatie misbruikt.
Schijnbaar opereert het bedrijf ook via gevaarlijke e-mails.
Kortom, pas op!