Milieu ambitieus

Kingspan heeft een nieuwe, 10-jarige strategie gelanceerd om een bijdrage te leveren aan de wereldwijde doelstelling om tegen 2030 de CO2 uitstoot met 45% terug te dringen. 
Milieu ambitieus
Deze ‘Planet Passionate’-strategie bestaat uit 12 ambitieuze doelstellingen die de impact van Kingspan’s bedrijfsvoering en productie aanpakken op de vier kerngebieden: energie, CO2, circulariteit en water. 60% van alle Kingspan werkzaamheden zullen rechtstreeks van energie worden voorzien uit hernieuwbare energie waarbij minimaal 20% van deze energie op productielocaties gegenereerd wordt; nul procent CO2 productie en een reductie van 50% van de product CO2- intensiteit van primaire leveranciers bereiken; 1.000.000.000 PET-flessen per jaar upcyclen tot isolatieproducten en bedrijfsafval van alle locaties niet meer te storten; water: 100.000.000 liter van het water dat Kingspan gebruikt, uit regenwater winnen. In aanvulling op haar inspanningen op het gebied van duurzaamheid kondigt Kingspan ook haar lidmaatschap van het toonaangevende netwerk voor circulaire economie aan: de ‘Circular Economy 100’ (CE100) van de Ellen MacArthur Foundation.