Off grid eiland

Op de Marker Wadden is de bouw gestart van een innovatieve en duurzame nederzetting. De gebouwen krijgen geen aansluiting op openbare nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, water en riolering. Alles wordt ter plekke opgewekt, opgepompt en gezuiverd.
Off grid eiland
Off grid eiland
Off grid eiland
Projectdirecteur Roel Posthoorn van Natuurmonumenten: “Het wordt het eerste off grid eiland in Nederland.” De gebouwen worden duurzaam gebouwd in hoogwaardige architectuur en passend in het weidse landschap van het Markermeer. Ze worden gebruikt voor beheer, toezicht, natuuronderzoek, dagrecreatie en verblijf op de nieuwe natuureilanden in het Markermeer.

Slim
De gebouwen krijgen elektriciteit door zonnepanelen en een lokale bron gaat in drinkwater voorzien. Ook de waterafvoer en zuivering vindt op de eilandengroep plaats. De gebouwen zijn gebouwd van hout uit eigen bossen van Natuurmonumenten. De bouw ervan heeft al grotendeels elders plaatsgevonden en is op transport gezet zodat er zo min mogelijk verstoring is van de natuur ter plekke.
“De innovatieve aanpak past helemaal binnen de aanleg van Marker Wadden” volgens Posthoorn. “Zo zijn de natuureilanden aangelegd met zand, klei, veen en slib uit het Markermeer zelf. Bij de aanleg van de nederzetting is vooral de mix van duurzame voorzieningen uniek. De voorzieningen zijn allemaal slim aan elkaar gekoppeld en afhankelijk van elkaar”.

Passend
De nederzetting is een ontwerp van de architecten Ziegler/Branderhorst en bestaat uit losse houten gebouwen die samen een compact geheel vormen. Door het ontwerp vallen de bouwwerken zoveel mogelijk weg in het duinlandschap. Natuurmonumenten heeft voor deze architecten gekozen vanwege de mooie architectuur, hoge duurzame ambities en het passende ontwerp in de weidsheid van het Markermeer.
De nederzetting bestaat uit een werkschuur voor de beheerders, een klein kantoor voor eilandwachters en de havenmeester, een onderzoeksstation voor natuuronderzoekers, een bescheiden paviljoen voor bezoekers en vier eilandhuisjes voor recreatieve verhuur. Strandbaak is de bouwer van de gebouwen.
Natuurmonumenten is belangrijkste financier van de nederzetting. Dankzij bijdragen van de Nationale Postcode Loterij, het Gieskes-Strijbis Fonds (veldstation voor onderzoekers) en een subsidie vanuit Leader+ met bijdrage van provincie Flevoland en gemeente Lelystad, kan de nederzetting gebouwd worden.
In het najaar van 2019 worden de eerste gebouwen opgeleverd, in voorjaar 2020 volgen de andere faciliteiten.