Veiliger wonen in aardbevingsgebieden

Door TNO is, in samenwerking met onder andere Remix Droge Mortel, een triltafeltest ontwikkeld waarmee een gebouwdeel (geveldeel) kan worden getest. 
Veiliger wonen in aardbevingsgebieden
Voor de testen zijn twee proefmuren met massieve stenen en geperforeerde strengpersstenen, gemetseld met een vroeger veel toegepaste mortelsamenstelling, vergeleken met een proefmuur van geperforeerde strengpersstenen die is gemetseld met de speciaal voor aardbevingsgebieden ontwikkelde Remix ER (Earthquake Recistance) doorstrijkmortel. De resultaten* zijn verbluffend. De Remix ER proefmuur weerstond een maximale PTA (piek tafel versnelling) van 0,84 g. Ter indicatie: de hoogst gemeten PGA (piek grond versnelling) waarden tijdens de aardbevingen nabij Huizinge (2012) en Zeerijp (2018) waren respectievelijk 0.09 g en 0.11 g). De weerstand tegen (herhaalde) aardbevingsbelasting van een gevel en daarmee de veiligheid kan dus aanzienlijk worden verhoogd door te metselen met een Remix ER (Earthquake Resistance) mortel in combinatie met geperforeerde strengpersstenen. En dat tegen nauwelijks meerkosten: de meerprijs voor een gemiddelde woning met 10.000 metselstenen bedraagt slechts ca. € 200.
*TNO rapport 2019, R10933