Bouwen ondanks stikstofproblematiek

Ook voor bouwprojecten buiten de agrarische sector maakt DLV Advies berekeningen met het zogenoemde Aerius-programma van het RIVM. Dit programma berekent de verspreiding van stikstof door de lucht en de depositie en bevat alle basisgegevens die nodig zijn voor de berekeningen, zoals kaarten en data. 
Bouwen ondanks stikstofproblematiek
De adviseurs zijn ervaren met deze berekeningen en kunnen dit inzetten om te kijken of het bouwproject, zonder verdere benodigde maatregelen, doorgang kan vinden in de nieuwe situatie. Recent voerde DLV Advies NOx-berekeningen met Aerius uit voor de uitbreiding van een verwerkingsruimte. De conclusie was daarbij dat deze uitbreiding geen nadelige effecten heeft op nabijgelegen Natura2000-gebieden, met als gevolg dat de vergunning daadwerkelijk verleend is. Hieruit blijkt dat ook in de huidige situatie, na het wegvallen van de PAS, het mogelijk is om een vergunning verleend te krijgen en bouwprojecten doorgang te laten vinden.