ISO 14001

ISO 14001


Met het behalen van het NEN-EN-ISO 14001:2015-certificaat onderstreept Xella Nederland haar ambities op het gebied van duurzaamheid in de markt. De duurzame ambitie van Xella blijkt tevens uit het feit dat voor elk product een levenscyclusanalyse (LCA) beschikbaar is. Alle producten zijn -inclusief de milieueigenschappen- opgenomen in de Nationale Milieudatabase (NMD). De onafhankelijk Europese ISO 14001-certificering biedt opdrachtgevers en aannemers de mogelijkheid om gebouwen beter te laten beoordelen op duurzaamheid aan de hand van BREEAM-NL. Han den Hartog, marketingmanager Xella Noordwest-Europa (foto): “We hebben al eerder al onze producten op laten nemen in de Nationale Milieu Database. Hierdoor is het ook mogelijk om de duurzaamheid van een bouwwerk te berekenen en duidelijke prestatieafspraken te maken.” Minister Plasterk van Wonen is voornemens om vanaf 2018 minimumeisen te stellen aan de duurzaamheid van nieuwe huizen en kantoren. Daarbij telt de productiewijze van de gebruikte bouwmaterialen, het transport, de levensduur van de materialen en de manier van afdanken.
www.xella.nl