Energietransitie onder druk door arbeidsmarkt

De omstandigheden op de arbeidsmarkt vormen een groot risico voor de realisatie van de energietransitie. Dit blijkt uit een rondvraag onder deelnemers aan de jaarlijkse Strategie Summit Energie & Utilities. 
Energietransitie onder druk door arbeidsmarkt
Het structurele personeelstekort en het weglekken van kennis en ervaring door de vergrijzing wordt onderschat. Bedrijven hebben grote moeite om aan voldoende personeel te komen. Ruim 1 op de 6 bedrijven heeft voor meer dan 10% van het aantal werknemers vacatures openstaan en 60 procent van ondervraagde bestuurders verwacht dat dit aantal in de komende jaren gaat oplopen. Bedrijven ondervinden nu al problemen door de tekorten, zoals verhoogde werkdruk en vertraging bij de uitvoering van werkzaamheden. Voor ondervraagde bestuurders en beslissers is de arbeidsmarktproblematiek niet de enige uitdaging. Driekwart van de bestuurders vraagt om een standvastig overheidsbeleid, met zekerheid voor de lange termijn. Ongeveer de helft wil meer ruimte en financiële steun voor innovatie. Tegelijk is voor ruim een derde een marktbrede CO2-heffing bespreekbaar, voor alle sectoren, mits geregeld in EU-verband.