Certificaat bescherming monumentaal hout

Certificaat bescherming monumentaal hout
Van Lierop heeft zich gecertificeerd voor de Integrated Pest Management (IPM) Houtbescherming. Het certificaat hiervoor is verkregen op basis van het Keurmerk Plaagdiermanagement (KPMB), in combinatie met de Uitvoeringsrichtlijn Houtaantasting van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Bart van Lierop: “Wij hechten aan een bedachtzame wijze van benaderen en willen daarop ook getoetst kunnen worden. Daarom werken we overeenkomstig de uitvoeringsrichtlijn en respecteren de uitgangspunten, zoals vastgelegd in de restauratieladder. De gestelde eisen aan bijvoorbeeld (voor)onderzoek, herstel en bestrijdingsmaatregelen zijn anders dan voor niet-historische gebouwen. Mede daarom werken wij met een drukloos injectiesysteem tegen ongedierte als houtwormen, bonte knaagkever en boktorren. Daarnaast onderzoeken wij houtrot met inspectie-appratuur zoals een Resistograaf. Deze innovatieve systemen laat geen zichtbare sporen in het monumentale hout achter.”
Foto: Van links Kees Bode (C+ Certificering), Bart van Lierop en Ferry Cramer (Van Lierop), Conno de Ruijter (KPMB) en Walter de Koning (ERM)