Eenvoudig en gratis circulaire cijfers

Circulaire Cijfers bevat basisgetallen over de duurzame en circulaire prestatie van materialen. Hoeveel CO2-uitstoot komt er kijken bij de productie van staal? Wat is het energie- en waterverbruik van beton? Per kilogram materiaal toont het hoeveel energie, water en CO2 nodig is voor de winning en productie. Circulaire Cijfers is eenvoudig en gratis beschikbaar.

Eenvoudig en gratis circulaire cijfers

Op de foto: rechts Nicole Bakker, Circular Engine, links Age van der Mei, Duinn

Veel organisaties hebben geen of onvoldoende toegang tot basiscijfers en kengetallen. Momenteel kost het veel tijd, zoekwerk en geld om getallen over de milieuprestatie van materialen te vinden. Dit heeft als voornaamste reden dat de cijfers worden gepubliceerd in diverse bronnen: van wetenschappelijke publicaties tot bedrijfsrapportages en sectoroverzichten. Voor professionals die op zoek zijn naar de duurzame en circulaire eigenschappen van de materialen in een product vraagt het veel tijd om bruikbare cijfers te vinden en deze te verzamelen. Daar komt bij dat voor veel getallen betaald moet worden.

Om meer organisaties en individuen in staat te stellen tot duurzamere materiaal-, ontwerp- en inkoop keuzes worden de basiscijfers gratis beschikbaar gesteld door Circular Engine en DUINN. Gebruikers kunnen de data eenvoudig in excel overnemen, aanvullingen voorstellen en suggesties doen voor verbeteringen.